Strona głównaLifeStyleFundusz własności pracowniczej PKP jak wypłacić?

Fundusz własności pracowniczej PKP jak wypłacić?

Przez Redakcja

-

Musisz się zastanowić, kiedy przygotowujesz się do wypłaty środków z funduszu majątku pracowniczego PKP. Musisz wziąć pod uwagę m.in. profil zapadalności długu PKP IC oraz obciążenia majątku PKP IC. Ponadto musisz wiedzieć o pożyczkach udzielonych przez PKP IC na współfinansowanie projektu ETR 610.

Profil zapadalności długu PKP IC

Jednym z najważniejszych aktywów korporacyjnych Polski jest operator pociągów dalekobieżnych, PKP IC. Z wartością rynkową ponad 100 mld PLN i przychodami ponad 3 mld PLN, PKP IC jest największą firmą w Polsce zajmującą się przewozem osób. W samym 2011 roku PKP IC wygenerowała 50% krajowego wolumenu przewozów pasażerskich. Głównym kredytodawcą spółki jest Europejski Bank Inwestycyjny, który współfinansował kredyt w wysokości 224 mln euro na projekt ETR 610. Na koniec września 2012 roku PKP IC miała około 132 mln PLN w gotówce i 80 mln PLN niewykorzystanych krótkoterminowych linii bankowych. Spółka ma również dwa duże kontrakty na świadczenie usług publicznych z Ministerstwem Transportu i Ministerstwem Budownictwa. PKP IC jest spółką w pełni państwową, a jej dług jest w większości gwarantowany przez państwo.

Profil zapadalności długu PKP IC jest rozłożony na okres 13 lat. Fitch oczekuje, że dług gwarantowany przez państwo wzrośnie z obecnego poziomu około 40% do ponad 50% do końca 2014 roku. Jednak większość tego zadłużenia będzie dotyczyła taboru kolejowego, a nie środków trwałych. Oznacza to, że spółka nie będzie w stanie pokryć wszystkich zwiększonych kosztów.

Majątek trwały PKP IC

PKP IC jest państwową spółką publiczną, której saldo gotówkowe na koniec września 2012 roku wynosiło 132 mln PLN. Profil zapadalności jej długu jest rozłożony na 13 lat, a większość długu jest gwarantowana przez państwo. Największym kredytodawcą jest Europejski Bank Inwestycyjny.

PKP IC ma wiele długoterminowych umów o świadczenie usług publicznych z Ministerstwem Transportu, Ministerstwem Budownictwa i Ministerstwem Gospodarki Morskiej. Projekt ETR 610, którego pomysłodawcą jest polski potentat kolejowy Marek Niedźwiedzki, będzie pierwszą dużą inwestycją realizowaną przez spółkę od czasu jej powstania w 2007 roku. Na sfinansowanie projektu PKP IC pozyskała kredyt w wysokości 224 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Ponadto, PKP IC podejmuje kroki w celu modernizacji swojego taboru poprzez nową strategię taborową. Między innymi podpisała list intencyjny z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie realizacji projektu w ramach programu Luxtorpeda 2.0.

Kredyt PKP IC na współfinansowanie projektu ETR 610

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) uzgodnił kredyt z PKP Intercity S.A., największym operatorem pociągów dalekobieżnych w Polsce. Kredyt jest współfinansowany przez EBI i pomoże spółce w sfinansowaniu budowy nowego pociągu dużych prędkości ETR 610.

PKP Intercity ma otrzymać ponad 7 mld zł na modernizację swojej floty. Inwestycje te sprawią, że system będzie bezpieczniejszy, bardziej komfortowy i przyjazny dla środowiska. Ponadto obniżą koszty operacyjne systemu transportowego i poprawią bezpieczeństwo pasażerów.

PKP IC jest w pełni państwową polską spółką kolejową. Profil zapadalności jej długu jest rozłożony na trzynaście lat. Z całego zadłużenia 37% jest gwarantowane przez państwo. Na koniec września 2012 roku znaczna część aktywów spółki została obciążona przez państwo jako zabezpieczenie gwarancji państwowych udzielonych dla długu zewnętrznego.

Według PKP IC popyt na jej usługi dynamicznie rośnie. W 2019 roku popyt wyniósł 48,9 mln pasażerów, co oznacza wzrost o ponad dziewięć procent w stosunku do 2014 roku. Do 2025 roku popyt ma osiągnąć 84 mln pasażerów.

Obciążenia PKP IC

Kiedy organizacja jest zaangażowana w proces sądowy, może obciążyć przyszłe zobowiązania. Jest to sytuacja, w której firma obiecuje zapłacić za usługi lub towary, zanim zostaną one faktycznie poniesione. Obciążenie może ograniczać sposób wykorzystania aktywów i może uniemożliwić ich przekazanie. Zazwyczaj obciążenie jest rodzajem ograniczenia wynikającego z aktu notarialnego.

Obciążenia są ważną częścią kontroli budżetowej. Pomagają organizacjom unikać nadmiernych wydatków poprzez tworzenie rezerwy środków na przyszłość. Jednak obciążenie może również ograniczać przepływ pieniędzy. Na przykład posiadacz takiego obciążenia nie może przekazać nadwyżki środków do funduszu ogólnego.

Obciążenia są zazwyczaj zarezerwowane dla konkretnych pozycji, takich jak płace, płatności za media czy płatności podatkowe. Ponieważ nie są one uwzględniane w ogólnym saldzie księgi funduszy rzeczywistych, encja działa jak rezerwa przed faktycznymi wydatkami. W związku z tym są one często wykorzystywane w kontraktach wieloletnich.

Firma, która ma obciążenia, powinna sprawdzić status swoich zamówień. Jeśli pieniądze zostały już wydane, nie są już traktowane jako rezerwa. Natomiast jeśli kwota nie została jeszcze zapłacona, obciążenie jest otwarte i może być zapisane w księgach organizacji.

Oceń artykuł: Fundusz własności pracowniczej PKP jak wypłacić?
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy