Uprawnienia na żurawie przenośne

Zapotrzebowanie na osoby potrafiące obsłużyć specjalistyczny sprzęt stale rośnie. Operator żurawi przenośnych jest przedstawicielem zawodu szczególnie poszukiwanego na rynku pracy. Ukończony kurs to niemal pewna szansa znalezienia zatrudnienia w sektorach takich, jak: budownictwo, rolnictwo czy firmy zajmujące się utrzymaniem terenów zielonych. Już dziś poszukaj firm oferujących poszerzenie kompetencji w tym kierunku i zdobycie wymarzonego zawodu.

Żuraw przenośny – budowa, charakterystyka techniczna, podział

Żurawie przenośne i przewoźne należą do urządzeń transportu bliskiego. Są to maszyny montowane na podwoziach pojazdów i służą do przemieszczania ładunku przy pomocy haka bądź innego elementu chwytnego. Zaletą tego rodzaju sprzętu jest to, że można go prosto i szybko przenieść z jednego podwozia na drugie.

Wszystkie żurawie wyposażone są w pompę hydrauliczną, czerpiącą energię z podwozia przy pomocy specjalnej przystawki odbioru mocy. Charakterystyczną częścią budowy jest obrotowa kolumna, połączona z wysięgnikiem złożonym z jednego lub dwóch ramion. Na końcu każdego z nich zamontowane jest urządzenie chwytające.

 

Przenośne żurawie dzielimy na:

  • ogólnego przeznaczenia,
  • przemysłowe,
  • pomocne przy załadunku bądź rozładunku towarów,
  • pracujące w lesie.

 

Ze względu na udźwig możemy je podzielić na: małe, średnie i duże. Wszystkie wymienione wcześniej maszyny różnią się od siebie zarówno konstrukcją, jak i liczbą cykli pracy. 

 

Wymagania eksploatacyjne żurawi przenośnych

Wszystkie żurawie przenośne podlegają dozorowi technicznemu. Urząd Dozoru Technicznego jest organem właściwym do wydania decyzji, zezwalającej na eksploatację danego urządzenia. Zgodnie z polskim prawem żurawie może obsługiwać jedynie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

 

Maszyny, których udźwig maksymalny nie przekracza 3,2 tony, mogą być sprawdzane w formie dozoru ograniczonego. Termin badań okresowych w tym przypadku wynosi 2 lata. Pozostałe urządzenia muszą być kontrolowane raz w roku. Przeglądy konserwacyjne żurawi należy przeprowadzać znacznie częściej. O ile producent nie określił inaczej, powinny się one odbywać co najmniej raz na 60 dni.

 

Kolejnym dokumentem wymaganym podczas pracy z żurawiem jest dziennik konserwacji. To w nim odnotowuje się przeprowadzone przeglądy. Nie trzeba przypominać, że osoba obsługująca żurawie zobowiązana jest do ścisłego przestrzegania postanowień zawartych w instrukcji obsługi danego urządzenia. Pozwoli to uniknąć zarówno uszkodzenia sprzętu, jak i wypadków przy pracy.

 

Kurs na operatora żurawi przewoźnych i przenośnych – jak zdobyć uprawnienia?

Kurs pomagający zdobyć uprawnienia na żurawie przenośne ma na celu właściwe przeszkolenie zarówno obsługi, jak i bezpiecznego użytkowania tego rodzaju sprzętu. Wymogi jakie stawiane są użytkownikom to: ukończony 18 rok życia oraz minimum podstawowe wykształcenie. Istotne jest również orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu.

 

Ideą kursu jest przygotowanie kandydatów do teoretycznego i praktycznego egzaminu. W czasie trwania kursu uczestnicy:

  • zapoznają się z podstawowymi rodzajami żurawi oraz ich budową (żurawie przenośne kat. II Ż i I Ż),
  • poznają wymogi UDT w zakresie znajomości tych urządzeń,
  • poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na danym stanowisku,
  • zapoznają się z podstawowymi przepisami przeciwpożarowymi.

 

Po skończonej części teoretycznej następuje część praktyczna. To właśnie tutaj kandydat ma szansę na praktyczne wykorzystanie zdobytej wcześniej wiedzy. Do dyspozycji ma cały park maszynowy, na którym to może ćwiczyć swoje umiejętności.

 

Ostatnim etapem jest podejście i uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu państwowego, odbywającego się przed właściwą komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Zdobyte przez kandydata uprawnienia na żurawie przenośne to szansa na znalezienie pracy na wymarzonym stanowisku. Kompetencje uzyskane po zdanym egzaminie ułatwiają również rozpoczęcie własnej działalności i pozyskanie klientów zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. 


Oceń: Uprawnienia na żurawie przenośne

Średnia ocena:4.46 Liczba ocen:18