Strona głównaWiadomościŚWIĘTO ZMARŁYCH - zmiana organizacji ruchu w rejonie Cmentarza w Pyrzycach w...

ŚWIĘTO ZMARŁYCH – zmiana organizacji ruchu w rejonie Cmentarza w Pyrzycach w okresie od 27.10.2023 roku do 02.11.2023 roku. – Aktualności

Przez Redakcja

-


Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach informuje, że w okresie Wszystkich Świętych tj. od dnia 27.10.2023r. godz. 8:00 do dnia 02.11.2023r. godz. 12:00 w rejonie cmentarza komunalnego w Pyrzycach ulegnie zmianie istniejąca organizacja ruchu.

Podobnie jak w latach ubiegłych w tym okresie ul. Cmentarna będzie ulicą jednokierunkową na odcinku od skrzyżowania ul. Mickiewicza w kierunku ul. Kościuszki. Dodatkowo wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ul. Basenowej od ul. Cmentarnej do wjazdu na osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Adama Mickiewicza. Wzdłuż ul. Cmentarnej zostanie wyznaczony i wprowadzony ciąg pieszych. Z parkingu przy ul. Cmentarnej do ciągu pieszych wyznaczone zostanie tymczasowe przejście dla pieszych. Ponadto na ul. Cmentarnej na wysokości „starego cmentarza” zostanie ograniczony postój pojazdów.


O wszelkich zmianach informować będą odpowiednie pionowe znaki drogowe. W dniu 1 Listopada ruchem kierować będą policjanci i Straż Miejska w Pyrzycach.


Zmiany te wprowadzone zostaną w związku ze spodziewanym znacznym zwiększeniem natężenia ruchu w rejonie cmentarzy. Nowa organizacja ruchu ma poprawić drożność jak i zapewnić większe bezpieczeństwo pieszym.


Informujemy również, że na terenach zielonych przy ul. Basenowej i ul. Cmentarnej wyznaczone zostaną parkingi, na których należy pozostawiać pojazdy. W celu zapewnienia możliwości zaparkowania pojazdów wyznaczone zostają dodatkowe miejsca postojowe.


1. Parking Starostwa Powiatowego w Pyrzycach przy ul. Lipiańskiej – 40 miejsc


2. Miejsca postojowe przy ul. Mickiewicza (miejsce zielone dla cyrku) – 40 miejsc


3. Parking ul. Sportowa przy stadionie OSiR – 10 miejsc


4. Parking ul. Sportowa przy ZUS – 20 miejsc


5. Miejsca postojowe przy ul. Sportowej na terenie PZM – 40 miejsc


6. Miejsca postojowe ul. Basenowa – teren utwardzony przy wjeździe na były basen i strzelnicę – 10 miejsc


7. Miejsca postojowe ul. Cmentarna prywatna działka Państwa Dudziak – 40 miejsc


Jednocześnie informujemy również, że w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferyczne (obfite opady deszczu) w wyniku których teren przeznaczony na tymczasowe miejsca postojowe przy ulicy Cmentarnej może stać się podmokły i nie dający gwarancji przejezdności w związku z tym zostanie wycofany z użytku, ale gdy pojawi się możliwość korzystnych warunków atmosferycznych i samoistnego osuszenia terenu będzie on mógł być wykorzystany jako miejsce postojowe lecz decyzja ta będzie podjęta przez Straż Miejską w Pyrzycach.


Ponadto apelujemy do tych wszystkich zmotoryzowanych, którzy cmentarze mają blisko aby w dniu 1 Listopada nie korzystali z pojazdów i na groby udawali się pieszo. Stosowanie się do naszych zaleceń i informacji zmniejszy znacznie ruchu w rejonie samych cmentarzy a tym samym ułatwi mieszkańcom dojście do grobów.


Wszelkie te zmiany mają służyć jednemu celowi, tj. poprawić bezpieczeństwo nam wszystkim.


Jeszcze raz prosimy wszystkich zmotoryzowanych i pieszych uczestników ruchu drogowego o rozwagę i przestrzeganie przepisów drogowych, dla bezpieczeństwa własnego oraz innych.


Źródło Artykułu: https://pyrzyce.policja.gov.pl/zpy/aktual/aktualnosci/58487,SWIETO-ZMARLYCH-zmiana-organizacji-ruchu-w-rejonie-Cmentarza-w-Pyrzycach-w-okres.html

Oceń artykuł: ŚWIĘTO ZMARŁYCH – zmiana organizacji ruchu w rejonie Cmentarza w Pyrzycach w okresie od 27.10.2023 roku do 02.11.2023 roku. – Aktualności
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy