Strona głównaWiadomościObchody święta Policji garnizonu zachodniopomorskiego - Aktualności

Obchody święta Policji garnizonu zachodniopomorskiego – Aktualności

Przez Redakcja

-


Obchody Święta Policji w naszym regionie, w 104. rocznicę powołania Policji Państwowej, miały szczególny charakter. Uroczystości zostały połączone z otwarciem nowej Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Swoją obecnością Święto Policji uświetnił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i współpracujących z Policją instytucji.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji Policji zachodniopomorskiej, celebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Henryka Wejmana w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pyrzycach.

Głównym punktem tegorocznych obchodów policyjnego święta w naszym regionie było symboliczne otwarcie nowej Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. To przed jej siedzibą odbył się uroczysty apel. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński powitał wszystkich gości, policjantów i pracowników zachodniopomorskiej Policji. Podziękował także wszystkim policjantom i pracownikom zachodniopomorskiej Policji za ich pracę.

Podczas uroczystości zostały wręczone medale i odznaczenia państwowe, a także akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Asystę honorową stanowiła kompania honorowa Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, a całość uświetniała orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Z okazji przypadającego na dzień 24 lipca święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie aż 1042 policjantów. Kilkudziesięciu funkcjonariuszy uhonorowano odznakami nadanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Zasłużony Policjant”.

Wyróżnienia podczas uroczystości odbierali także osobiście pracownicy cywilni.

Z okazji naszego święta wyróżniono ponadto medalami „Za zasługi dla Policji” osoby, które w szczególny sposób przyczyniają się we współpracy z Policją do zapewnienia bezpieczeństwa w regionie. W ten sposób uhonorowano: st. bryg. Marka Popławskiego – Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, płk Piotra Siuchińskiego – Komendanta Oddziału Żandarmerii Wojskowej w Szczecinie, ppłk SG Zbigniewa Pałkę – Komendanta Placówki Straży Granicznej w Szczecinie i  Pawła Rodzosia – dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

W kolejnym punkcie apelu wręczone zostały odznaczenia „Za zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego NSZZP woj. zachodniopomorskiego”.


W trakcie uroczystości, w wystąpieniach między innymi nadinsp. Pawła Dobrodzieja Zastępcy Komendanta Głównego Policji, a także Wojewody Zachodniopomorskiego Zbigniewa Boguckiego i burmistrz Pyrzyc pani Marzeny Podzińskiej – padło wiele miłych słów pod adresem zachodniopomorskich policjantów. Usłyszeliśmy podziękowania i słowa uznania za codzienny trud i profesjonalizm w dbaniu o bezpieczeństwo w regionie.


NOWA KOMENDA W PYRZYCACH – znajduje się przy ul. Młodych Techników 4 w Pyrzycach i spełnia wszelkie wymogi stawiane nowoczesnym policyjnym obiektom.

Główny budynek administracyjny przewidziano dla pracy 86 osób. Obiekty dodatkowe to garaż ze strzelnicą, kojce dla psów, wiaty garażowe oraz  parkingi ogólnodostępne i parkingi w strefie ograniczonego dostępu.

Całkowity koszt budowy to 27 177 250 zł. Środki pochodziły z budżetu Państwa, zgodnie z Programem Modernizacji Policji.

Uroczyste otwarcie nowej komendy nastąpiło poprzez wręczenie symbolicznego klucza.  Z rąk Zastępcy Komendanta Głównego Policji odebrał je insp. Krzysztof Pawlik Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach.  Następnie ksiądz biskup Henryk Wejman poświęcił nowy obiekt.

W podziękowaniu za współpracę oraz w uznaniu kompetencji i znajomości rzeczy, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie – nadinsp. Tomasz Trawiński wręczył pamiątkowe ryngrafy osobom zaangażowanym w realizację tej inwestycji.

Po zakończeniu uroczystości  zaproszono wszystkich zebranych do zwiedzania nowej komendy.


Relacje z obchodów miejskich i powiatowych Święta Policji :
YouTube video


 


Pliki do pobrania  • 1.08 MB

    Wojewódzkie obchody Święta Policji garnizonu zachodniopomorskiego z otwarciem nowej komendy w Pyrzycach
Źródło Artykułu: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/56547,Obchody-swieta-Policji-garnizonu-zachodniopomorskiego.html

Oceń artykuł: Obchody święta Policji garnizonu zachodniopomorskiego – Aktualności
Ilość ocen: 0 Średnia ocen: 0 na 5
Podobne WPisy