"Zmieniamy Wielkopolskę. Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK „Orli Staw”" w E Pyrzyce.

Nes24: Zmieniamy Wielkopolskę. Modernizacja linii sortowania odpadów w ZUOK „Orli Staw” E Pyrzyce 11 lutego 2019 10:22. Całkowita realizacja projektu pozwoli miastom i gminom należącym do X regionu gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego na ....