"Spotify Wrapped 2018" w E Pyrzyce.

Nes24: Spotify Wrapped 2018 E Pyrzyce 6 grudnia 2018 13:00. Spotify Wrapped.