"Przetarg nieograniczony pn. „Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu …" w E Pyrzyce.

Nes24: Przetarg nieograniczony pn. „Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu … E Pyrzyce 22 czerwca 2019 08:59. Przetarg nieograniczony pn. "Usługa na przeglądy, konserwacje oraz naprawy sprzętu medycznego", znak sprawy: DZP.271-21/19. 21Ogłoszenie nr ....