"Spotkania z zabytkami w Wiejcach" w E Pyrzyce.

Nes24: Spotkania z zabytkami w Wiejcach E Pyrzyce 10 marca 2019 12:26. Zdaniem dr Barbary Bielinis – Kopeć, lubuskiego wojewódzkiego ... jednak tytuł „Lubuskie spotkania z zabytkami” został nadany dopiero w roku 2013..