"Ogłoszenie o przetargu" w E Pyrzyce.

Nes24: Ogłoszenie o przetargu E Pyrzyce 13 sierpnia 2019 23:56. ogłasza nieograniczony publiczny przetarg ustny (licytacja) ... Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Spółdzielni.