"I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach…" w E Pyrzyce.

Nes24: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach… E Pyrzyce 8 listopada 2018 18:07. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Toporowicach... Wójt Gminy Mierzęcice informuje, że na tablicy ogłoszeń w ....