"I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy …" w E Pyrzyce.

Nes24: I przetarg ustny nieograniczony na najem nw. lokalu użytkowego, stanowiącego własność Gminy … E Pyrzyce 1 maja 2019 07:03. Piekarskiej 3 o pow. użytkowej 31,50 m2. Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Włocławek przy ul. 3 Maja 22, pokój nr 9 (parter) w dniu 22 ....