"Huawei Mate X" w E Pyrzyce.

Nes24: Huawei Mate X E Pyrzyce 23 lutego 2019 16:00. Mate X.