"Drogi Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym" w E Pyrzyce.

Nes24: Drogi Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym E Pyrzyce 11 lutego 2019 11:02. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) ogłosiła kolejne postępowanie przetargowe na elementy Krajowego Systemu Zarządzania ....