"Burmistrz przeprasza i tłumaczy się mieszkańcom z nieskoszonej trawy i dziur w drogach" w E Pyrzyce.

Nes24: Burmistrz przeprasza i tłumaczy się mieszkańcom z nieskoszonej trawy i dziur w drogach E Pyrzyce 20 czerwca 2019 20:06. Firma gastronomiczna wygrała przetarg na koszenie miasta" oraz "Magistrat wybrał w końcu firmę do łatania dziur. Ale czy wystarczy asfaltu na ....